drukovať


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Orálny komponent
[EEE]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
tvár
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok