druhý, vedľajší


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[druhý]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Môže sa meniť pozícia ruky v priestore v závislosti od komunikačnej situácie.

Význam - vedľajší: 1. nachádzajúci sa v susedstve: vo vedľajšej izbe;
2. vyskytujúci sa popri hlavnom, bočný: vedľajšia ulička, vedľajšie zamestnanie.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok