Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
dosť
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[dosť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vyjadruje relatívne veľký (dostačujúci) neurčitý počet, množstvo: dosť ľudí, dosť vody.
Pozícia ruky/rúk
dolná časť tváre (ústa, brada, pod bradou)
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Fonetický variant

dosť
dosť
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok