dikobraz


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[dikobraz]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
chrbát plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok