Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
digitálny

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[digitálny]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: súvisiaci s digitalizáciou; pracujúci s dátami a informáciami vo forme číselných údajov: digitálny záznam, digitálny spôsob nahrávania, digitálna technika, použiť digitálny signál, digitálne vysielanie.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s ohnutým vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok