Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
deviaty
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[deväť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na diely filmov: deviata časť.
Pozícia ruky/rúk
roztiahnutá pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok