Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
deviata hodina

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[deviata hodina]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na poradie vyučovacej hodiny v škole.
Pozícia ruky/rúk
pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so založeným palcom

Zložené z posunkov

deväť
hodina
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok