Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
deväťdesiat

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[deväťdesiat]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: používa sa 1. pri vyjadrení dôrazu daného čísla;
2. pri odhade čísla;
3. pri vyjadrení rýchlosti jazdy.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok