Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
dešifrovať
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[dešifrovať]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: rozlúštiť niečo utajené, zašifrované: dešifrovať telegram, tajnú abecedu.
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: Vojtechovský, Roman a kolektív: Minislovník slovenských posunkov informačnej bezpečnosti [online]. Bratislava: Snepeda, 2020.

Antonymum

šifrovať
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok