Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
december

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[december]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

december

Synonymá

december
december
december
Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok