ďalší


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[ďalšie]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: 1. ktorý nasleduje v poradí alebo v časovej postupnosti, priestorovo alebo časovo vzdialenejší: ďalšia miestnosť; počkať na ďalší autobus;
2. pokračujúci (v niečom): ďalšie vydanie knihy, aký bude ďalší postup?
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok