ch


Typ hesla
prstový znak
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[ch]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
zovretá pasívna ruka so vztýčeným ukazovákom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so zakriveným ukazovákom a palcom bez dotyku
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok