celú noc


Typ hesla
slovné spojenie
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[celú noc]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so zakriveným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb pri držaní časti tela prstami
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok