Čad


Typ hesla
daktylný posunok
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[čad]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
chrbát plochej pasívnej ruky so vztýčeným palcom
Tvar ruky/rúk
zakrivená ruka
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zdroj
Mundok, Tomáš. Deaf World Sign. [kartičky]. 2017.


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok