byť novonarodený


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[čerstvé]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
otvorená päsť pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky so zakrivenými prstami umiestnenými v strede palca
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok