byť mŕtvy, mŕtvy


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[mŕtvy]
Oblasť použitia
Kategória
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: 1. ktorý nežije, zomretý (obyčajne človek): mŕtve dieťa;
2. ktorý je bez pohybu, ruchu, nehybný, nečinný: mŕtve rameno rieky, mŕtva planéta, mŕtva ulica.
Pozícia ruky/rúk
hruď
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok