Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
Bombaj

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[bombaj]
Kategória
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
otvorená päsť ruky
Pohyb ruky/rúk
žiadny pohyb
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Zdroj: India. In: Facebook, Sign Language of the Deaf World [online]. 2016-12-30. [cit. 2017-10-07]. Dostupné na: www.facebook.com/DeafWorldSign/

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2022 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok