bizón


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[bizón]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
horná časť hlavy (temeno, čelo)
Tvar ruky/rúk
mierne zakrivená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela
Zložené z posunkov
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok