Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
bezmála, skoro
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[U a následne výdych]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: ide o vyjadrenie obmedzenia platnosti kvantitatívych údajov, čísel: bezmála tri tisíc obyvateľov, skoro sto eur.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Antonymum

presne
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok