až, od - do, z - do


Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[až]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: 1. vzťahuje sa na časovú dobu: robím od šiestej rána do šiestej večer;
2. vzťahuje sa na vzdialenosť: z Bratislavy do Košíc;
3. vyjadruje rozpätie medzi dvoma pólmi: o druhej až o štvrtej, čísla 1 až 30.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok