Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
artikulovať

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[artikulovať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vyslovovať, vysloviť hlásky článkovane, pomocou rečových orgánov: artikulovať pomaly, pozorne, zreteľne, vedieť správne artikulovať.
Pozícia ruky/rúk
dolná časť tváre (ústa, brada, pod bradou)
Tvar ruky/rúk
sploštená zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt

Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Ako citovať tento slovník
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2023 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok