Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
Andorra

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[andorra]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný kruhový pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Sign language game. Country names in international sign language [online]. Graz: Európske centrum pre moderné jazyky [cit. 2016-12-07]. Dostupné na: http://edl.ecml.at/LanguageFun/CountryGame/tabid/3128/Default.aspx

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok