Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
Ammán

Typ hesla
zložené
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[ammán]
Kategória
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
na čele
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: DeafSign World [online]. YouTube, 2012 [cit. 2016-12-06]. Dostupné na: https://www.youtube.com/user/deafworldsign

Zložené z posunkov

Jordánsko

Fonetický variant

Ammán
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok