ambulancia


Typ hesla
odvodené
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[ambulancia]
Oblasť použitia
Pozícia ruky/rúk
zápästie
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok