Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
aký

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[aký]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: používa sa výlučne pri vetách, výpovediach, pri ktorých sa pýtame otázkou na typickejšie vlastnosti osôb, zvierat a neživotných vecí a pomáhajú nám ich rozlíšiť, napr. dobrý, zlý, silný, slabý.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom

Synonymá

aký
aký
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok