Afrika


Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[afrika]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Pozícia ruky/rúk
tvár
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
opakovaný kruhový pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt
Synonymum


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok