advér


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[advér]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: program, ktorý podporuje reklamu.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s ohnutým ukazovákom a palcom s dotykom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou
Zložené z posunkov
Fonetický variant


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok