Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
Adelaide

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[adelaide]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
na brade a pod bradou
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a prostredníkom od seba
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: McKee, David (ed.). The Online Dictionary of New Zealand Sign Language [online]. Victoria University of Wellington, 2011 [cit. 2016-12-07]. Dostupné na: http://nzsl.vuw.ac.nz/

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok