aby


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[aby]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa len na účelovú, cieľovú vetu: zasvietil si, aby lepšie videl; chodila v tmavých okuliaroch, aby ju nikto nespoznal.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
mierne zakrivená roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
žiadny dotykový kontakt


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok