Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt

Tematické oblasti

číslovky - ikonické (19)
číslovky - ikonické - roky (27)
číslovky - ikonické - známky (10)
číslovky - iné určité (2)
číslovky - násobné (17)
číslovky - neurčité (13)
číslovky - radové (10)
číslovky - radové - časti (7)
číslovky - radové - dátumy (20)
číslovky - radové - ligy (5)
číslovky - radové - ročníky, triedy (20)
číslovky - radové - umiestnenia (22)
číslovky - radové - vyučovacie hodiny (10)
číslovky - špecifické - dôraz (12)
číslovky - špecifické - odhad, rýchlosť (8)
číslovky - základné (109)
číslovky - základné - peniaze (11)
interaktívne výrazy (213)
interaktívne výrazy - nepriame pomenovania (167)
interaktívne výrazy - podmienkové (112)
interaktívne výrazy - záporné (38)
jednoposunkové frázy (36)
klasifikátory - celý predmet (7)
klasifikátory - časť tela (1)
modifikátory - akostné (296)
modifikátory - aspektové (9)
modifikátory - časové (251)
modifikátory - priestorové (30)
opytovacie výrazy (49)
podstatné mená - abstraktné pojmy (87)
podstatné mená - astronómia (17)
podstatné mená - cestovanie (24)
podstatné mená - čas (258)
podstatné mená - časti sveta (20)
podstatné mená - dediny Slovenska (12)
podstatné mená - dejiny (9)
podstatné mená - doklady (8)
podstatné mená - domáce potreby (28)
podstatné mená - domov a bývanie (101)
podstatné mená - doprava (39)
podstatné mená - drogéria (13)
podstatné mená - elektronika (29)
podstatné mená - fajčivo (6)
podstatné mená - financie (11)
podstatné mená - galantéria (9)
podstatné mená - hospodárstvo (20)
podstatné mená - hračky (22)
podstatné mená - hudobné nástroje (23)
podstatné mená - chémia (5)
podstatné mená - informatika (11)
podstatné mená - inštitúcie a služby (87)
podstatné mená - komunikácia (46)
podstatné mená - kultúra (100)
podstatné mená - kultúra obce (26)
podstatné mená - kvety (5)
podstatné mená - ľudia (105)
podstatné mená - masmédia (43)
podstatné mená - matematika (16)
podstatné mená - matérie (27)
podstatné mená - mestá Afriky (34)
podstatné mená - mestá Ameriky (63)
podstatné mená - mestá Austrálie a Oceánie (8)
podstatné mená - mestá Ázie (80)
podstatné mená - mestá Európy (204)
podstatné mená - mestá Slovenska (191)
podstatné mená - mestské/miestne časti obce (2)
podstatné mená - náboženstvo (19)
podstatné mená - nábytok (23)
podstatné mená - nakupovanie (24)
podstatné mená - nápoje (35)
podstatné mená - nerasty (14)
podstatné mená - občianske združenie (15)
podstatné mená - obdobie (12)
podstatné mená - oblečenie a obuv (82)
podstatné mená - obscénne výrazy (15)
podstatné mená - odvodené slová (46)
podstatné mená - oslava (11)
podstatné mená - ovocie a zelenina (54)
podstatné mená - počasie (73)
podstatné mená - pohoria a vrchy (7)
podstatné mená - politika (12)
podstatné mená - poľnohospodárske plodiny (7)
podstatné mená - potraviny a jedlo (163)
podstatné mená - práca (39)
podstatné mená - pracovné náradia (14)
podstatné mená - právna oblasť (17)
podstatné mená - priestory (34)
podstatné mená - príroda (55)
podstatné mená - prístroje (4)
podstatné mená - profesie (83)
podstatné mená - psychológia (1)
podstatné mená - regióny Slovenska (16)
podstatné mená - rieky (2)
podstatné mená - rodina (119)
podstatné mená - rozprávky (17)
podstatné mená - sexuálna oblasť (5)
podstatné mená - sociálna oblasť (23)
podstatné mená - spoločnosť (2)
podstatné mená - sviatky (9)
podstatné mená - škola (121)
podstatné mená - školské a kancelárske potreby (26)
podstatné mená - šport (46)
podstatné mená - športové potreby (4)
podstatné mená - štáty Afriky (74)
podstatné mená - štáty Ameriky (48)
podstatné mená - štáty Austrálie a Oceánie (10)
podstatné mená - štáty Ázie (76)
podstatné mená - štáty Európy (91)
podstatné mená - štáty USA (52)
podstatné mená - telo (96)
podstatné mená - tvary a telesá (6)
podstatné mená - územia (45)
podstatné mená - varenie (10)
podstatné mená - veci okolo nás (13)
podstatné mená - veda (31)
podstatné mená - výskum (14)
podstatné mená - záhradkárske potreby (6)
podstatné mená - záľuby a voľný čas (17)
podstatné mená - zbrane (5)
podstatné mená - zdravie a choroba (81)
podstatné mená - znamienka (11)
podstatné mená - žánre (22)
podstatné mená - živočíchy (126)
podstatné mená - životopis (21)
pomocné artikulačné znaky (4)
prstová abeceda (61)
slovesá - jednoduché (767)
slovesá - jednoduché - aspekt (48)
slovesá - priestorové (144)
slovesá - zhodové - lokalitné (210)
slovesá - zhodové - objektové (20)
slovesá - zhodové - recipročné (97)
slovesá - zhodové - subjektové (162)
špecifikátory tvaru a veľkosti (48)
zámená (63)


Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok