Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
á
Typ hesla
prstový znak
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[á]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Dvojručná prstová abeceda.
Pozícia ruky/rúk
Tvar ruky/rúk

Synonymum

á
Copyright © 2018 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok