Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
zatvoriť (sa), zatvárať (sa)

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[zatvoriť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na zatvorenie dvojkrídlových dverí, brán, vrát, okien a pod.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
súčasný pohyb oboch rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

zatvoriť (sa), zatvárať (sa)
zatvoriť (sa), zatvárať (sa)

Synonymum

zatvoriť (sa), zatvárať (sa)

Antonymum

otvoriť (sa), otvárať (sa)
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok