základ, základný


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[základ]
Oblasť použitia
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: 1. spodná, obyčajne rozšírená nosná časť stavby (v zemi): betónové základy, základy domu, mosta;
2. hlavná, najdôležitejšia časť, podstata, jadro: rodina je základ, jednotný základ diela.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred trupom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou


Copyright © 2018 – 2023 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok