Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
v skutočnosti nič

Typ hesla
zložené
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[2]/[nič]
Orálny komponent
[1]/[P]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: človek, ktorý tvrdil, že niečo vykonal alebo niečo v existencii je, ale v skutočnosti to tak nie je.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zložené z posunkov

nič
v skutočnosti
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok