Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
sprostý

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[OOO]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: reakcia na vlastnú neschopnosť alebo neschopnosť niekoho iného.
Pozícia ruky/rúk
pred hlavou
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka so skrčeným ukazovákom a palcom s dotykom

Zdroj: Vojtechovská, Veronika - Vojtechovský, Roman. Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, 2012. ISBN 978-80-970601-2-1.

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok