skvelý, skvele, skvelo


Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Orálny komponent
[PAF]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis / sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na pozitívne pociťovanie človeka: mám sa skvele.
Pozícia ruky/rúk
ucho, uši
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a palcom
Pohyb ruky/rúk
priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela


Copyright © 2018 – 2024 Snepeda. Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok