Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
rôzny, rôzne
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Orálny komponent
[B a súčasne výdych vzduchu z úst]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Intenzita posunku.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý zvlnený pohyb ruky/rúk
 
súčasný pohyb oboch rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

rôzny, rôzne
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok