Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
PVC

Typ hesla
daktylný posunok
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[PVC]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na dlážkové krytiny.
Pozícia ruky/rúk
pasívna ruka
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so skrčeným ukazovákom a palcom bez dotyku

Zložené z posunkov

guma
rovina

Synonymum

PVC
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok