Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
PVC

Typ hesla
daktylný posunok
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[PVC]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na dlážkové krytiny.
Pozícia ruky/rúk
na zovretej pasívnej ruke so vztýčeným ukazovákom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka s pokrčeným ukazovákom a palcom bez dotyku

Zložené z posunkov

guma
rovina

Synonymum

PVC
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok