Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
aký dátum
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
slovné spojenie
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[koľko dátum]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vyjadruje otázku vzťahujúcu sa na dátum v kalendári.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
pohyb prstov
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Synonymá

aký dátum
aký dátum
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok