Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
povinnosť

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[povinnosť]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: čo sa musí vykonať, nevyhnutnosť splniť niečo: občianska povinnosť, vojenská povinnosť.

Prenesený význam: nesmieť chýbať, musieť mať nejakú vec, musieť pravidelne robiť istú činnosť, potreba mať a musieť na pravidelnej báze.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
 
pohyb zápästia
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok