Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
povinnosť

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[povinnosť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Prenesený význam: nesmieť chýbať, musieť mať nejakú vec, musieť pravidelne robiť istú činnosť, potreba mať a musieť na pravidelnej báze.
Pozícia ruky/rúk
na dlani pasívnej ruky
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom

Zdroj: Vojtechovský, Roman - Holubová, Veronika. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava: Spolok nepočujúcich pedagógov, 2009. ISBN 978-80-969695-5-5.

Fonetický variant

povinnosť
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok