Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
postaviť, skladať

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[stavať]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na stavanie stavebnice: skladať zo stavebnice domček, skladať lego, postaviť z lega domček.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
trojitý opakovaný oblúkový pohyb ruky/rúk z jednej strany na druhú
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Copyright © 2018 – 2020 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok