Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
otvoriť sklopné okno

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[otvorí]/[otvoriť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na otvorenie sklopného okna s dvoma kľučkami.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom

Synonymum

otvoriť sklopné okno

Antonymum

zatvoriť sklopné okno
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok