Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJKontakt
otvoriť (sa), otvárať (sa)

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe - súčasný pohyb
Hovorený komponent
[otvoriť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na otvorenie dvojkrídlových dverí, brán, vrát, okien a pod.
Pozícia ruky/rúk
neutrálny priestor (priestor pred telom)
Tvar ruky/rúk
plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
oblúkový pohyb ruky/rúk
 
súčasný pohyb oboch rúk
Kontakt
dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

otvoriť (sa), otvárať (sa)
otvoriť (sa), otvárať (sa)
otvoriť (sa), otvárať (sa)

Synonymum

otvoriť (sa), otvárať (sa)

Antonymum

zatvoriť (sa), zatvárať (sa)
Slovenský jazyk - SPJ
SPJ - slovenský jazyk
Tematické oblasti
Odborná terminológia
Facebook Posunky.sk
Dve percentá z dane
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok