Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
otvoriť (sa), otvárať (sa)

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[otvoriť]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: vzťahuje sa na otvorenie jednokrídlových dverí, brány, vrát, okna a pod.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
žiadny dotykový kontakt

Fonetický variant

otvoriť (sa), otvárať (sa)
otvoriť (sa), otvárať (sa)

Synonymá

otvoriť (sa), otvárať (sa)
otvoriť (sa), otvárať (sa)

Antonymum

zatvoriť (sa), zatvárať (sa)
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok