Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
odpočítať, odpočítavať (tebe)

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[Z]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: zmenšiť o určitú časť, odčítať, odrátať: odpočítať pretekárovi bod; odpočítame vám to zo mzdy.
Pozícia ruky/rúk
na roztiahnutej pasívnej ruke
Tvar ruky/rúk
mierne ohnutá roztiahnutá ruka
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
 
pohyb prstov
 
zmenený vnútorný pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Fonetický variant

odpočítať, odpočítavať (jemu)
odpočítať, odpočítavať (mne)
Copyright © 2018 – 2021 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok