Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
rabín
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Hovorený komponent
[rabín]
Kategória
Pozícia ruky/rúk
na brade a pod bradou
Tvar ruky/rúk
mierne pokrčená ruka
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý priamočiary pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
možný dotykový kontakt jednej ruky/dvoch rúk s časťou tela

Zdroj: Lanesman, Sara - Kakon, Yael. Israeli Sign Language Dictionary [online]. Tel Aviv: The Institute for the Advancement of Deaf Persons [cit. 24. 5. 2019]. Dostupné na: http://isl.org.il/en/home-page-2/

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok