Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
neležať
Pohľad spredu

Pohľad zboku

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[nemá]
Oblasť použitia
Kategória
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Nepravidelný zápor (nepravidelné sloveso).

Význam: (kde, o veciach) nebyť niekde položený, uložený vo vodorovnej polohe: kvety neležia na vrchu, pod stromčekom neležali darčeky, kniha neleží na polici.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
ohnutá plochá ruka so vztýčeným palcom
Pohyb ruky/rúk
jednoduchý oblúkový/poloblúkový pohyb ruky/rúk
Kontakt ruky/rúk
povinný dotykový kontakt jednej ruky s druhou rukou

Synonymum

neležať

Antonymá

ležať
ležať
ležať
ležať
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok