Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
moc

Typ hesla
jednoduché
Počet aktívnych rúk
dve ruky v pohybe
Hovorený komponent
[moc]
Oblasť použitia
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: 1. spravovanie štátu alebo nejakého spoločenského celku, vláda: politická moc, ujať sa moci;
2. schopnosť niekoho ovládať, vplyv, účinok: mať, stratiť moc nad niekým.
Pozícia ruky/rúk
pred telom
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so založeným palcom

Fonetický variant

moc
Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok