Posunky.sk
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka (pracovná verzia)
ÚvodO slovníkuPosunková zásobaVysvetlivkyŠpecifiká PJPracovný tímPodporili násKontakt
Facebook Posunky.sk
Náhodný posunok
milovaný

Typ hesla
jednoduché
Typ posunku
Počet aktívnych rúk
jedna ruka v pohybe
Orálny komponent
[M s miernym úsmevom]
Oblasť použitia
Tematická oblasť
Gramatický popis/
sémantická definícia
Význam: obľúbený alebo ku ktorému sa pociťuje láska, milý, drahý, zlatý.
Pozícia ruky/rúk
na nose
Tvar ruky/rúk
zovretá ruka so vztýčeným ukazovákom a prostredníkom pri sebe

Copyright © 2018 – 2019 Stránky programuje Eriksson Studio - tvorba internetových stránok